Анкета

От къде разбрахте за нас?
70.6%  
23.5%  
5.9%  
0%  
Брой гласувания: 17 бр.
Харесва ли ви дизайна на нашия магазин?
100%  
0%  
0%  
Брой гласувания: 2 бр.